Bent u ouder? Lees hier alles wat u moet weten!

Bent u gastouder? Lees hier alles wat u moet weten!

De inspectie-rapporten van Rondomkids en haar gastouders vindt u hier.

Bereken hier uw kinderopvang-toeslag

Officiële documenten

Welkom bij Gastouderbureau Rondom Kids

Rondomkids is een kleinschalig gastouderbureau in Midden Nederland. Bij ons staan de persoonlijke aandacht voor de gastouders, ouders en kinderen, en transparantie centraal.

Iedere bij Rondomkids aangesloten gastouder werkt zelfstandig en biedt professionele kleinschalige kinderopvang vanuit het eigen huis of dat van de ouder(s) die opvang voor hun kind wensen.

Sandra Kivila Riqueza, de eigenaresse van Rondomkids heeft ook zelf jarenlange ervaring in de gastouderopvang. Ze hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht voor, en laagdrempelige ondersteuning van de bij Rondomkids aangesloten gastouders en ouders.

“Ik weet hoe fijn het is als je erop kunt vertrouwen dat je kinderen in een veilige en prettige omgeving de zorg en aandacht krijgen die goed is voor hun welbevinden en ontwikkeling. En dat je als gastouder weet dat je bij vragen altijd ergens terecht kunt voor ondersteuning.”

Kinderopvangtoeslag 2024

Klik hier voor meer informatie over kinderopvangtoeslag

Voor wie is Gastouderbureau Rondomkids?

Rondomkids is er voor gastouders en vraagouders. Wilt u gastouder worden? Gastouderbureau Rondomkids maakt graag kennis met u! Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u zich kunt aanmelden? Of heeft u assistentie nodig bij uw aanmelding? Wij informeren en helpen u graag. Bent u als vraagouder op zoek naar flexibele, kleinschalige opvang voor uw kinderen? Dat is precies wat een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids kan bieden. 

Gastouder worden, hoe werkt dat? Wat moet ik als gastouder zoal weten en kunnen?

Meer lezen …

Als ouder een gastouder vinden,
hoe werkt dat?

Meer lezen …

Wanneer u als ouder gebruik maakt van een geregistreerde gastouder van Rondomkids, heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag.

Meer lezen …

Toeslag en registratienummer

Iedere kinderopvangvoorziening staat met een eigen nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van Gastouderbureau Rondomkids is 590127809.

Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u het registratienummer van uw gastouder in te vullen op de toeslagen pagina van de belastingdienst.

Ouders die kiezen voor gastouderopvang komen alleen voor deze toeslag in aanmerking als ze gebruikmaken van een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde voorziening.

Met deze rekentool kunt u zelf de hoogte van de toeslag berekenen.

Wie zijn wij?

Het Rondomkids team bestaat uit Sandra Kivila Riqueza (eigenaresse) en Rig Dekkers (externe aandachtsfuncionaris). Zij zorgen er samen voor dat de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd is en blijft.

“De ervaring die wij in ons werk en als moeder hebben opgedaan zorgen ervoor dat we onze gastouders optimaal kunnen ondersteunen bij het bieden van deskundige, betrokken kinderopvang die elke ouder voor zijn of haar kinderen wenst.”

 Ik ben Sandra Kivila Riqueza, eigenaresse van Rondomkids. Getrouwd met Djeny en moeder van twee dochters; Elonga en Kumisa.

Ik werk al heel lang in de kinderopvang. Eerst jaren op baby- en peutergroepen als pedagogisch medewerker en daarna als gastouder bij de ouders thuis. Daar rolde ik destijds toevallig in en zo ontdekte ik dit prachtige beroep. Met name de bijzondere band die je opbouwt in een huiselijke, kleinschalige opvang is mij heel waardevol.

Met deze ervaringen hoop ik mooie koppelingen tot stand te brengen tussen ouders en gastouders. Wanneer er bemiddeling nodig is en als er vragen zijn, help ik graag!

Ik ben Rig Dekkers. Met veel plezier heb ik mij de afgelopen 10 jaar als eigenaresse ingezet voor Rondomkids. Ik doe een stapje terug en draag het stokje over.

Graag zet ik me nog in voor Rondomkids als vraagbaak en als externe aandachtsfunctionaris. Dit betekent dat Rondomkids te allen tijde een beroep op mij kan doen wanneer een bij het gastouderbureau aangesloten gastouder of ouder een zorg- of hulpvraag heeft.

Inspectie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op – en de handhaving van – geregistreerde kinderopvang. De gemeente waar de kinderopvang-voorziening is gevestigd, dient de kwaliteit van deze opvang te bewaken. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Net als elke andere kinderopvangorganisatie wordt ook Gastouderbureau Rondomkids jaarlijks bezocht voor een inspectie. Gekeken wordt dan onder meer naar ons pedagogisch beleid, onze bedrijfsvoering en procedures, en of alle benodigde certificaten up to date zijn.

Het meest actuele inspectierapport van de GGD over Rondomkids vindt u hier. Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u tevens alle inspectierapporten van onze aangesloten gastouders.

We zijn per mail dagelijks te bereiken op info@rondomkids.nl

Telefonisch contact kan op 06 – 81 07 88 84 op maandag en dinsdag van 09:00 tot 14:00 uur, en op woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur.

Ook kunt u uw vraag stellen via WhatsApp

Wij zien uw bericht of telefoontje graag tegemoet!

10 + 15 =

Postadres

Burchtwal 71
3452 MG Vleuten

Telefoon / e-mail
06 81 07 8884
info@rondomkids.nl

Registraties
KvK 85789380
LRKP 590127809

Disclaimer

 

 

 

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Rondomkids zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Rondomkids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Rondomkids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Rondomkids behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.